Feladatkészítő-véleményező pályázat

Pályázati felhívás
az Alföldi Agrár Vizsgaközpont
Feladatkészítő-véleményező
szakértői névjegyzék kialakításához

Jelen Pályázati felhívás célja, hogy tájékoztatást nyújtson a feladatkészítő-véleményező szakértői névjegyzékbe történő jelentkező pályázók részére, a pályázaton történő részvétel feltételeivel, a pályázat benyújtásának határidejével és módjával, illetve elbírálásával kapcsolatban.

Vizsgaközpontunk a szakképzési törvényben meghatározott tevékenységéhez Feladatkészítő-véleményező névjegyzékbe keres szakértőket a következő feladatokra:

• Szakmai vizsgák projektfeladatainak előkészítésére (KKK-nak megfelelően)

• Képesítő vizsgák írásbeli vizsgafeladatainak előkészítésére (PK-nak megfelelően)

• Projektfeladatok véleményezésére Szakmai és Képesítő vizsgákhoz

• Írásbeli feladatok véleményezésére Képesítő vizsgákhoz

A pályázaton történő részvétel általános feltétele:

Pályázó vállalja, hogy részt vesz a vizsgaközpont által szervezett képzésen és sikeres vizsgát tesz

Szakmai vizsgára projektfeladatot készítő szakértő, Képesítő vizsgára írásbeli- vagy projektfeladatot készítő szakértő

Feladatai:

• Projektfeladat fejlesztés a Képzési és Kimeneti Követelmények illetve Programkövetelmények alapján

• Projektfeladathoz tartozó értékelési útmutató fejlesztése, értékelőlap fejlesztése, segédanyagok készítése

• Részt vesz a bizottsági üléseken, workshop-ok keretében történő feladatkészítésben (min. 4 órás nyitó workshop,+min. 3 megbeszélés + min.4 órás záró workshop)

• Képesítő vizsgára feladatsor fejlesztése, értékelési útmutató fejlesztése, értékelőlap fejlesztése, segédanyagok készítése.

Az feladatkészítő névjegyzékbe bekerülés feltételei:

• Az adott szakterülethez kapcsolódó szakirányú felsőfokú végezettség vagy szakirányú középfokú végzettség mestervizsgával

• Legalább öt év oktatási és vizsgáztatási tapasztalat

• A felkérés időpontjában oktat, vagy szakmájában aktívan dolgozik

• Legalább öt év oktatási vagy vizsgáztatási gyakorlat

• A szakmai vizsgáztatás terén szerzett jártasság

Szakmai, illetve képesítő vizsgára projektfeladatot véleményező szakértő

Feladatai:

• Képzési és Kimeneti Követelmények illetve Programkövetelmények alapján fejlesztett projektfeladat, értékelési útmutató, értékelőlap, segédanyagok véleményezése

Az feladatvéleményező névjegyzékbe bekerülés feltételei:

• az adott szakterülethez kapcsolódó szakirányú felsőfokú végezettség

• Vizsgafeladatok értékelése, elemzése, készítése terén szerzett gyakorlat

• Legalább öt év oktatási vagy vizsgáztatási gyakorlat és projektmenedzsmentben szerzett gyakorlat

• A szakmai vizsgáztatás terén szerzett jártasság

Képesítő vizsgára írásbeli feladatot véleményező szakértő

Feladatai:

• Feladatsor, értékelési útmutató, értékelőlap véleményezése

Az feladatvéleményező névjegyzékbe bekerülés feltételei:

• Az adott szakterülethez kapcsolódó szakirányú felsőfokú végezettség

• Vizsgafeladatok értékelése, elemzése, készítése terén szerzett gyakorlat

• Legalább öt év oktatási vagy vizsgáztatási gyakorlat és projektmenedzsmentben szerzett gyakorlat

• A szakmai vizsgáztatás terén szerzett jártasság

A pályázati adatlap és a hozzá tartozó dokumentumok megfelelő kitöltéséhez az alábbiak szükségesek:

• A pályázó teljes körűen kitölti az adatbázisba való felvételhez szükséges pályázati adatlapot, hiánytalanul benyújtja a megadott dokumentumokat és elfogadja a szükséges nyilatkozatokat.

• A szakmai önéletrajzban és pályázati adatlap megfelelő pontjában a pályázó térjen ki valamennyi korábbi munkatapasztalatára, a szakterületen eltöltött időkre is, különösen a pályázott képzési területre vonatkozó kompetencia alátámasztott és megfelelő igazolására. Kérjük, jelezze azt is, ha van online vizsgáztatási tapasztalata.

• A pályázó valamennyi képzettségét igazoló dokumentumát benyújtja, tehát nem kizárólag a legmagasabb iskolai végzettség igazolását. Amennyiben több területen is rendelkezik szakmai ismerettel, úgy célszerű valamennyi diploma, oklevél, tanúsítvány, munkatapasztalat megadása és megküldése.

(Hiányos pályázati dokumentáció beérkezése esetén a vizsgaközpont e-mailben tájékoztatást küld a pályázatot benyújtó részére a hiányzó, pótolandó dokumentumok felsorolásával, és határidő közlésével egy alkalommal lehetőséget teremt hiánypótlásra.)

A pályázat benyújtásának határideje és módja:

A pályázatok benyújtása folyamatos. A pályázónak a felhívás mellékleteként megjelentetett
pályázati adatlapot, illetve a pályázati adatlaphoz tartozó kötelező mellékleteket elektronikus
úton a vizsgakozpont@aavk.hu e-mail címre,
illetve az eredeti dokumentumokat postai úton
kell benyújtani az Alföldi Agrár Vizsgaközpont 6640 Csongrád, Kis-Tisza utca 6/A címre.

A pályázat benyújtása során a vizsgaközpont elfogadja az AVDH, azaz Azonosításra Visszavezetett Dokumentum Hitelesítés szolgáltatás elektronikus aláírási lehetőséget is a pályázó pályázati anyagainak aláírására, amennyiben a szolgáltatást ügyfélkapun keresztüli azonosítással veszi igénybe.

Az AVDH felhasználói tájékoztató itt megtekinthető: HITELESÍTÉS (magyarorszag.hu).

A benyújtott pályázatok elbírálása folyamatos.

A benyújtott pályázati anyag elbírálásának eredményéről a jelentkezők a pályázati lapon megadott e-mail címre kapnak értesítést.

További információ, felvilágosítás kérhető a vizsgakozpont@aavk.hu címen.