Minőségpolitika

MINŐSÉGPOLITIKA

Az Alföldi Agrár Vizsgaközpont az új szakképzési rendszer szabályozó dokumentumaiban meghatározott akkreditált vizsgáztatási tevékenység folytatására jött létre.

Vizsgaközpontunk vezetése jelen minőségpolitikájában is kinyilvánítja a minőség, pártatlanság és függetlenség iránti elkötelezettségét, ennek érdekében MSZ EN ISO/IEC 17024:2013 szerinti minőségbiztosítási rendszert működtetünk.

Kiemelt célkitűzésünk, hogy mind az iskolarendszerű oktatás, mind a gazdasági szereplők részéről felmerülő igényekre gyorsan és rugalmasan reagálva, professzionális vizsgaszervezéssel és lebonyolítással járuljunk hozzá partnereink terveinek megvalósításához. A vizsgákra jelentkezők számára maradéktalanul biztosítani kívánjuk az általuk választott szakmai végzettség megszerzésének tárgyi és személyi feltételeit, ezzel bővítve munkaerő-piaci lehetőségeiket, segítve őket céljaik elérésében.

Hiszünk benne, hogy a sikeres működés záloga a minőségi, pártatlan munkavégzés, az etikus magatartás, amelynek érdekében belső szabályzatainkban egyértelműen meghatározzuk a felelősségi- és hatásköröket. Ezek maradéktalan betartását minden munkatársunktól elvárjuk.

Elkötelezettek vagyunk a minőségi munkavégzés iránt, ezért:

• minden vizsgát szabályozó dokumentumainkban rögzítetteknek megfelelően szervezünk és bonyolítunk le

• kizárólag olyan, a vizsgáztatásban közreműködő személyekkel dolgozunk együtt, akik szakmailag magasan képzettek, tapasztalattal rendelkeznek, elfogadják és alkalmazzák pártatlansági elveinket.

• kizárólag olyan vizsgahelyszíneken szervezünk vizsgát, amelyek korszerű infrastruktúrával rendelkeznek és minden követelményt kielégítve kellemes és inspiráló környezetet nyújtanak a vizsgákhoz.

• olyan vizsgafeladatokkal és értékelési útmutatókkal dolgozunk, melyek a jogszabályi előírásoknak maradéktalanul megfelelnek és a szakmai tudás/kompetenciák mérésére a lehető legobjektívabb módon alkalmasak.

• minőségpolitikánkban és a vezetőségi átvizsgálásban megfogalmazott célok megvalósításához biztosítjuk a szükséges erőforrásokat.

Elkötelezettek vagyunk a minőségi munkavégzés iránt és törekszünk a folyamatos fejlesztésre, ezt megvalósítandó:

• a vizsgák lebonyolításában részt vevő szakemberek teljesítményét rendszeresen ellenőrizzük és értékeljük, véleményüket és javaslataikat a vizsgaszervezés minőségének javítása érdekében figyelembe vesszük

• a vizsgázók elégedettségét mérjük és értékeljük, e felmérések eredményeit szem előtt tartjuk folyamataink fejlesztése során

• minden munkatársunk, szakmai partnereink részére rendszeresen szervezünk szakmai képezéseket a minőségi munkavégzés és a pártatlanság iránti elköteleződés fenntartása, valamint a tevékenységüket érintő változások megismerése érdekében

• munkánk során hozott döntéseinkben kiemelt szerepet kapnak a társadalmi felelősségvállalás, környezetünk védelme és a különböző élethelyzetekből adódó egyéni igények kielégítésére való törekvés.

Fontosnak tartjuk, hogy a vizsgáztatási folyamatba bevont valamennyi partnerünk megismerje az Alföldi Agrár Vizsgaközpont minőségpolitikáját, alapvető céljainkat, működési előírásainkat. Tevékenységünkbe bevont partnereinktől elvárjuk a minőségi munkavégzést, valamint minőségfejlesztő javaslatok felvetését, megvalósítását.

Köszönjük, hogy minket választ!